มหกรรม wire & Tube China 2018…


…เวทีธุรกิจครบวงจรและสมบูรณ์แบบในเอเชีย มหกรรม wire China และมหกรรม Tube China … ผลิตภัณฑ์สองหมวดหลักที่มีการจัดแสดงประกอบด้วย wire China – เครื่องจักรผลิตสายไฟฟ้า…
Originalartikel lesen: มหกรรม wire & Tube China 2018…