มหกรรม wire & Tube China 2018…


…บในเอเชีย เซี่ยงไฮ้ – มหกรรม wire China และมหกรรม Tube China เวทีการค้าระดับสากลแห่งอุตสาหกรรมสายไฟ … ผลิตภัณฑ์สองหมวดหลักที่มีการจัดแสดงประกอบด้วย wire China – เครื่องจักรผลิตสายไฟฟ้า…
Originalartikel lesen: มหกรรม wire & Tube China 2018…