เฮลิคอปเตอร์​ใช้​งาน​ทั่วไป Z-20 จีน​ใช้​ระบบ​ควบคุม​การ​บิน…


เฮลิคอปเตอร์​ใช้​งาน​ทั่วไป Z-20 จีน​ใช้​ระบบ​ควบคุม​การ​บิน fly-by-wire China’s Z-20 tactical helicopter uses fly-by-wire system The Z-20 is the first Chinese-produced helicopter to use fly-by-wire…
Originalartikel lesen: เฮลิคอปเตอร์​ใช้​งาน​ทั่วไป Z-20 จีน​ใช้​ระบบ​ควบคุม​การ​บิน…

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.Bitte lösen Sie vor Absenden des Kommentars nachfolgende Rechenaufgabe. So können Einträge von Spam-Robotern vermieden werden. * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.