Mau Than 68 hat einen Post erstellt


Terry Lee • Steve Bannon, cựu chiến lược gia tòa Bạch Ốc ( White House chief strategist ) vừa có 1 cuộc phỏng vấn với tờ báo The Wire China ( đường dây Trung Quốc ) rất hay. Đọc toàn bộ cuộc phỏng vấn ở đây: https://www.thewirechina.co…. Bài…
Originalartikel lesen: Mau Than 68 hat einen Post erstellt